Viergastesters

De vereiste apparatuur om APK te mogen uitvoeren is een viergastester. Hiermee worden de CO, HC, O2 en CO2 waarden gemeten. Emissiemetingen aan voertuigen met een benzine-, lpg- en aardgasverbrandingsmotor kunnen uitgevoerd worden door deze viergastester. Ook is het mogelijk deze viergastester te combineren met een roetmeetcel. Tezamen vormen beide apparaten een combi-tester waarmee ook emissiemetingen aan dieselvoertuigen kunnen worden uitgevoerd. 

Alle modellen